What's New

Shiga Shigeo

Sphere
Stoneware rust, sand matt glaze, 23 x 22 x 22cm
$3,200